+36-30 / 218-3386 furdo@mohacsuszoda.hu

Mohács és Kistérsége Tanuszoda és Termálfürdő

HÁZIREND

A 37/1996.(X.18.) Népjóléti Miniszteri rendelet alapján

 1. Általános rendelkezések:
 2. A fürdő igénybevétele csak jelen Házirend szabályainak betartásával történhet. Aki a szabályokat nem vállalja vagy nem tartja be, attól üzemben tartó és dolgozója a szolgáltatást megtagadhatja.
 3. A fürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének, testi épségének védelme érdekében a fürdő területét nem látogathatja:
 • a lázas, fertőző, gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
 • a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,
 • ittas,
 • kábítószeres vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.
 1. Csak szülő vagy felnőtt kísérő felügyelete mellett látogathatja a fürdőt a 6 éves kor, valamint az úszni nem tudó 14 éves kor alatti gyermek.
 2. Az iskolai úszásoktatás és az MTE szakosztályok edzései során az uszodai házirend betartatásáért a csoportvezető, a kísérő tanár, valamint az edző a felelős.
 3. A közszolgálati keretek között érkező óvodai, iskolai csoportok és MTE szakosztályok kizárólag a Baranya – Víz Zrt. és Mohács Város Önkormányzata által megkötött érvényben lévő szolgáltatási szerződésben, valamint a Baranya – Víz Zrt. és Mohácsi Torna Egylet között érvényben lévő uszodai bérleti szerződésben rögzített vízfelületeket vehetik igénybe, más szolgáltatások, medencék használata nem megengedett.
 4. A szolgáltatás igénybevétele a vendégek részére érkezési sorrendben történik. Kivételt képeznek: terhes anyák, világtalanok, mozgásukban korlátozottak.
 5. A fürdő területére belépni, a fürdő szolgáltatásait igénybe venni csak érvényes jeggyel, illetve bérlettel lehetséges . A jegyeket kilépésig meg kell őrizni, és kérésre ellenőrzés céljából felmutatni.
 6. A fürdőt és annak szolgáltatásait mindenki egyéni felelősségére veheti igénybe.
 7. Ittas, kábító, vagy tudatmódosító szer hatása alatt álló személy a fürdő területére nem léphet be, illetve nem tartózkodhat bent, tőle bármilyen szolgáltatást a fürdő dolgozója köteles megtagadni, és őt a biztonsági szolgálat munkatársával kivezettetni.
 8. Az öltözőhelységek kabinjait,szekrényeit- rendeltetésszerű használatra- a vendégek külön térítés nélkül igénybe vehetik. Aki a fürdő berendezéseiben, ill. felszerelési tárgyaiban szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, az köteles a kárt megtéríteni.
 9. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, ill. a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében tilos:
 • a fedett fürdő területén a kijelölt helyiségen kívül dohányozni, szemetelni,
 • a fürdőmedencéket a lábmosó és zuhanyzó használata nélkül igénybe venni
 • a medencékben étkezni, a vizet szennyezni,
 • a medencékbe törékeny vagy egyéb balesetet okozható tárgyat vagy eszközt bevinni,
 • a medencékben nem fürdőruhának minősülő felsőruházatban fürdeni,
 • a fürdő területére bármilyen állatot bevinni, tartani, beengedni
 • a fürdő területére élelmiszert bevinni,
 • a medencékbe, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, poharat, stb.) bevinni
 • a kijelölt helyeken kívül, a medencék más pontjairól a vízbe ugrani,
 • a medencék lépcsőlejáratait elfoglalni,
 • a víz alatti fúvókákat teljes testtel, testrésszel, vagy bármilyen más tárggyal eldugaszolni,
 • tüzet rakni, sátrat építeni, rádiót, magnót, CD-t, hangszert úgy hallgatni illetve használni, hogy az másokat zavarjon,
 • a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni.
 1. A fürdőmedencék csak fürdőruhában vehetők igénybe. Fürdőruha nélkül még gyermek sem tartózkodhat a fürdő területén, 3 éves kor alatt fürdőruha vagy úszópelenka használata kötelező!
 2. A fürdő területén fokozott a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javasolt. Kérjük, legyenek különös tekintettel arra, hogy a medencék környékén a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye. Kérjük, fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
 3. Étkezni csak az erre kijelölt helyen (vendéglátó egységek) vagy a szabadtéren lehet.
 4. Az üzemeltetőnek és valamennyi dolgozójának kötelessége:
 • biztosítani a vendégek szakszerű és kulturált kiszolgálását, pihenését,
 • gondoskodni az egészségügyi, balesetvédelmi személyi és tulajdonvédelmi rendelkezések érvényesítéséről,
 • gondoskodni az esetleges előálló veszélyforrás megszüntetéséről, a veszélyes terület lezárásáról,
 • biztosítani a hatóságilag előírt vízminőséget a medencék, öltözők és egyéb a fürdőhöz tartozó területek takarítását, fertőtlenítését és tisztán tartását,
 • az elsősegélynyújtás szakszerű biztosítása.
 1. A tűzesetek megelőzése érdekében TILOS:
 • öltözőkben, kabinokban közlekedő folyosókon, mellékhelyiségekben dohányozni,
 • égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, éghető hulladék közé dobni,
 • bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.
 1. A figyelmeztető, egészségmegőrzését óvó táblákon feltüntet intések, utasítások betartása minden vendégre nézve kötelező, melyek figyelmen kívül hagyásából eredő esetleges balesetekért a fürdő üzemeltetője felelősséget nem vállal!

 1. Szauna világ
 • A szauna- világ elemeinek üzembiztonságáról a kezelőszemélyzet gondoskodik.
 • A szauna- világ elemeinek szabályos használatát a kezelőszemélyzet a vendég felkérésére köteles ismertetni.
 • A szauna- világ szabályait megsértő, vagy a mások nyugalmát megzavaró vendégek, a kezelőszemélyzet felszólítására, visszatérítési kötelezettség nélkül el kell, hogy hagyják a területet.
 • Fürdőruha nélkül nem vehető igénybe a szauna- szolgáltatás.
 • A szauna- világ szolgáltatásait mindenki csak a saját felelősségére és a házirend betartásával veheti igénybe!

 

III. Üzemidő, uszodai rendtartás

 1. A pénztárzárás a fürdőzárórát megelőzően 30 perccel történik.
 2. A fürdő nyitva tartásának rendjét, az üzemeltetőnek a vendégek részére jól látható helyen ki kell függesztenie.
 3. A fürdő belépő és szolgáltatási árszabását a pénztár előtt fel kell tüntetni. A szükség esetén módosított árakat ugyanitt kell szerepeltetni. Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.
 4. A medencékben tisztálkodó szert használni tilos! Utcai cipővel a zuhanyzókba és a medencecsarnokba bemenni tilos!
 5. 5. Az úszó és tanmedencében úszósapka használata kötelező!
 6. A fürdő szolgáltatásait- különös tekintettel a mélyvízi medencére mindenki saját felelősségére veheti igénybe. Gyermekek a medencéket csak szülői felügyelettel használhatják.
 7. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak elveszítéséből származó károkért, valamint az öltözőszekrényben elhelyezett értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 8. A talált tárgyakat a fürdő irodájában- naplóban történő bejegyzés mellett- lehet leadni.
 9. A fürdő vendégeinek jogukban áll a szolgáltatás módja, minősége vagy a személyzet magatartása ellen kifogást emelni és azt a Vásárlók Könyvébe (panaszkönyv) beírni.
 10. 10. Az elsősegélynyújtás az erre kijelölt helyen történik.
 11. A fürdővendéget ért a sérülésről, balesetről, káresetről balesetjegyzőkönyvet kell felvenni.
 12. Záró rendelkezések
 13. Azt a személyt, aki a HÁZIRENDBEN foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a strand területéről el kell távolítani és a szolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.
 14. A HÁZIRENDET a fürdő területén, jól látható helyeken, több példányban ki kell függeszteni.
 15. A HÁZIREND szabályainak betartásáért a fürdő vezetője a felelős.

Mohács, 2015.01.01.

Vezetőség

Tulajdonos: Mohács Város Önkormányzata
Üzemeltető: BARANYA – VÍZ ZRT.

X